AJ KINOREKLAMA
     videostudio
vývěska

Vývěsková inzerce

Jedná se o naší dlouholetou doplňkovou aktivitu. Je zveřejňována na sedmi nejrušnějších místech ve městě Česká Lípa. Umístění na konkrétní vývěsku a dobu zveřejnění od jednoho týdne do čtyř měsíců si sami určí klienti, grafické ztvárnění je zdarma. Inzerovat lze prakticky cokoliv. Počínaje běžnými věcmi, nabídkou služeb či zaměstnání až po prodej automobilů nebo nemovitostí. Na podacích místech se uskuteční  vyplnění podacího formuláře inzerátu a proběhne tu finanční vyrovnání.
Inzertservis je léty prověřená služba, která spolehlivě funguje. V žádném případě tu nejde o nějaké divoké vylepování inzercí na stěny apod. Zveřejňování má určitý řád, inzeráty jsou vystaveny v uzamykatelné skleněné tabuli, dbá se o jejich jednotný grafický vzhled a pravidelně se provádí jejich aktualizace.
Podání a vývěsky...